Μεταβολικό Σύνδρομο

 

Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) περιλαμβάνει μια ομάδα μεταβολικών διαταραχών που αυξάνουν τον κίνδυνο της καρδιαγγειακής νόσου και του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Οι ασθενείς με ΜΣ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν στεφανιαία αρτηριακή νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο και περιφερική αγγειακή νόσο, καθώς και υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας που οφείλεται σε στεφανιαία καρδιακή νόσο και άλλες αιτίες. Οι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, που αποτελούν μέρος του ΜΣ φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου (ACVD). Σε απουσία διαβήτη, το σύνδρομο αυτό διπλασιάζει τον κίνδυνο για ACVD αλλά δεδομένου ότι συνδέεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου-2, εφόσον εκδηλωθεί και αυτή η διαταραχή, ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι ακόμα υψηλότερος. Τα ΜΣ θα μπορούσε να προκαλέσει την ανάπτυξη ACVD σε πολλαπλά επίπεδα. Η αύξηση των λιποπρωτεϊνών που περιέχουν Αρο-Β ξεκινά τη διαδικασία της αθηρογένεσης. Μεταξύ των παραγόντων που επιταχύνουν το σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας είναι τα χαμηλά επίπεδα της HDL και η υψηλή πίεση του αίματος, η παρουσία φλεγμονωδών κυτταροκινών και, πιθανώς, τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Metabolic Syndrome