Μεγαλύτερος ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου στις γυναίκες με διαβήτη

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί βασικό αίτιο θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως και συνιστά ισχυρό παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε εάν και σε ποιο βαθμό ο επιπλέον κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου που συνδέεται με το διαβήτη διαφέρει μεταξύ των δύο φύλων. Τον Απρίλιο του 2014 δημοσιεύτηκε στο διεθνούς φήμης ιατρικό περιοδικό Lancet μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1966 και 16ης Δεκεμβρίου 2013 προκειμένου να εκτιμηθεί η σχετική επίδραση του διαβήτη στον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. 

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν δεδομένα από 64 μελέτες ομάδων, που αντιπροσώπευαν 775.385 άτομα και 12.539 θανατηφόρα και μη θανατηφόρα εγκεφαλικά επεισόδια. Ο συγκεντρωτικός, προσαρμοσμένος για τη μέγιστη τιμή RR για σχετιζόμενο με διαβήτη εγκεφαλικό επεισόδιο ήταν 2,28 (95% CI: 1,93-2,69) στις γυναίκες και 1,83 (1,60-2,08) στους άνδρες. Συνεπώς, σε σύγκριση με τους άνδρες με διαβήτη, οι γυναίκες με διαβήτη είχαν υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Η συγκεντρωτική αναλογία των τιμών RR ήταν 1,27 (1,10-1,46, I2=0%), χωρίς ενδείξεις για συστηματικά σφάλματα δημοσίευσης. Αυτή η διαφορά μεταξύ των φύλων ήταν σταθερή σε όλους τους κύριους προκαθορισμένους υποτύπους εγκεφαλικού επεισοδίου, συμμετεχόντων και μελετών.

Η αύξηση του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο που σχετίζεται με το διαβήτη είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, ανεξάρτητα από τις διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο φύλα σε άλλους μείζονες καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Αυτά τα δεδομένα έρχονται να προστεθούν στα υπάρχοντα στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες εμφανίζουν διαφορές όσον αφορά τις σχετιζόμενες με το διαβήτη νόσους. Υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, έτσι ώστε να διασαφηνιστούν οι εμπλεκόμενοι βιολογικοί, συμπεριφορικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί.