Κατευθυντήριες οδηγίες ADA 2014 για παιδιά με διαβήτη τύπου 1

 

Όπως είναι γνωστό οι στόχοι ρύθμισης του σακχάρου στα παιδιά με διαβήτη είναι διαφορετικοί από αυτούς των ενηλίκων διαβητικών. Κύριος στόχος στα παιδιά ήταν και εξακολουθεί να είναι η ελαστικότερη ρύθμιση, ώστε να αποφευχθούν οι υπογλυκαιμίες.

Ωστόσο, μέχρι φέτος ίσχυαν διαφορετικές τιμές-στόχοι για τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη των διαβητικών παιδιών ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα τους. Συγκεκριμένα, παιδιά με διαβήτη έως 6 ετών θεωρούνταν ρυθμισμένα όταν επιτύγχαναν τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μικρότερες από 8.5%. Για διαβητικά παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών η τιμή-στόχος της γλυκοζυλιωμένης ήταν μικρότερη του 8% και για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας η επιθυμητή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν μικρότερη του 7.5%.

Στο 74ο Συνέδριο της Αμερικάνικης Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA), που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014, ανακοινώθηκαν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Σύμφωνα με αυτές απαιτείται η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη να είναι χαμηλότερη από 7.5% για όλα τα πάσχοντα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας. Επίσης, συστήνεται η καλύτερη εκπαίδευση τόσο των παιδιών όσο και των γονέων και φροντιστών τους, ώστε να γίνεται συχνότερη μέτρηση των τιμών σακχάρου μέσα στη μέρα. Αυτό θα εξασφαλίσει, σύμφωνα με την ADA, μικρότερο αριθμό υπογλυκαιμιών.