Παγκόσμια αύξηση της παχυσαρκίας

 

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο στο ιατρικό περιοδικό Lancet, η παχυσαρκία αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2010 υπολογίστηκε ότι 3,4 εκατομμύρια θάνατοι προκλήθηκαν λόγω υπέρβαρων και υπερφαγίας, 3,9% χρόνια ζωής χάθηκαν και 3,8% χρόνια ζωής σε συνθήκες σωματικής και/ή πνευματικής αδυναμίας (DALY), παγκοσμίως. Η αύξηση της παχυσαρκίας έχει οδηγήσει σε γενική κινητοποίηση, που απαιτεί την τακτική παρακολούθηση των αλλαγών του επιπολασμού της υπερφαγίας και παχυσαρκίας σε όλους τους πληθυσμούς. Ανάλογες, ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα και τις τάσεις είναι απαραίτητες για να προσδιοριστούν ποσοτικά οι επιδράσεις στην υγεία του πληθυσμού και να παρακινηθούν οι αρμόδιοι φορείς να θέσουν ως προτεραιότητα τη κινητοποίηση. Υπολογίσαμε τον παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επιπολασμό της υπερφαγίας και της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες κατά το διάστημα 1980—2013.

Επισημάνθηκαν, συστηματικά, έρευνες, αναφορές και δημοσιευμένες μελέτες (n=1769) που περιείχαν δεδομένα όσον αφορά το ύψος και το βάρος, μέσω φυσικών μετρήσεων και αυτοαναφορών.

Παγκοσμίως, η αναλογία των ενηλίκων με δείκτη μάζας σώματος (BMI) 25 kg/m2 ή υψηλότερο αυξήθηκε μεταξύ των ετών 1980 και 2013 από 28,8% σε 36,9% στους άνδρες και από 29,8% σε 38,0% στις γυναίκες. Ο επιπολασμός έχει αυξηθεί ουσιαστικά σε παιδιά και εφήβους στις αναπτυγμένες χώρες, το 23,8% των αγοριών και το 22,6% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα το 2013. Ο επιπολασμός της υπερφαγίας και της παχυσαρκίας έχει επίσης αυξηθεί στα παιδιά και τους εφήβους στις αναπτυσσόμενες χώρες, από 8,1% σε 12,9% το 2013 για τα αγόρια και από 8,4% σε 13,4% στα κορίτσια. Στους ενήλικες, υπολογίζεται ότι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ξεπερνά το 50% στους άνδρες στην Τόνγκα και στις γυναίκες στο Κουβέιτ, τις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας, τη Λιβύη, το Κατάρ, την Τόνγκα και τη Σαμόα. Από το 2006, η αύξηση της παχυσαρκίας στους ενήλικες στις αναπτυγμένες χώρες έχει ελαττωθεί.

Λόγω των τεκμηριωμένων κινδύνων για την υγεία και των σημαντικών αυξήσεων του επιπολασμού, η παχυσαρκία αποτελεί μία μέγιστη πρόκληση στο θέμα της υγείας, παγκοσμίως.